Noortekogu


Poliitikas, nii nagu eluski, tuleb toetuda kindlatele põhimõtetele. Teisiti kui enesele kindlaks jäädes ei saavuta teiste austust ja lugupidamist. Kui võitlus käib Sinu võimaluste eest kutse- või kõrghariduse omandamisel, esimese kodu soetamisel, igapäevaelu korraldamisel, siis need on seisukohad, millest Keskerakonna Noortekogu mingi hinna eest ei tagane.

HARIDUS VAJAB LISARAHA
 
Õppimine kestab kogu elu. Elukooli haridust ei asenda miski, kuid samamoodi ei asenda miski riiklikku kooliharidust. Seepärast peab see olema nii kvaliteetne kui võimalik. Praegu suunab riik haridusse 5.6 protsenti riiklikust koguproduktist. Meie taotleme, et hariduskulutuste tase oleks vähemalt 8 protsenti, nii nagu see on Põhjamaades. See tagaks õpetajale suuremad sissetulekud, vahend koolide remondiks ning tõstaks Eesti hariduse konkurentsivõimet maailma tööturul.
 
KÄTTESAADAV KÕRGHARIDUS
 
Mida aasta edasi, seda vähemaks jääb tasuta kohti Eesti kõrgkoolides. Täna maksavad oma õpingute eest juba rohkem kui pooled üliõpilased. Keskerakonna Noortekogu leiab, et vähemalt 50% õppekohtade eest peab tasuma riik.
 
KVALITEETNE KUTSEHARIDUS
 
Kutsekoolis õppiv noor pole millegi poolest halvem kõrgkoolis õppivast noorest. Ka riik peab sellest aru saama. Kutsehariduse arendamisele pööratakse Eestis liiga vähe tähelepanu. Riik peab kohtlema noori võrdselt ning eraldama rohkem raha kutsekoolidele.
 
TOETUSED NOORTELE
 
Majanduslik olukord ei tohi olla põhjuseks haridustee poolelijätmisel. Et õppivad noored saaksid pühenduda õppimisele ning ei peaks kooli kõrvalt tööl käima, tuleb neid toetada. Samuti tuleb valitsusel aidata noori peresid oma esimese kodu rajamisel.