2009. aasta detsembris olin ma Tallinna Pae Gümnaasiumi 12. klassi õpilane. Mulle meeldis koolis üritusi korraldada, ühiskonnaõpetust õppida ja inimestega suhelda. Detsember on nn Teeviida kuu – juba aastaid kogunevad noored Eesti Näituste messikeskusesse Tallinnas, kus kohal on erinevad õppeasutused ja noorteorganisatsioonid. Seal saavad noored informatsiooni lisaks haridusvõimalustele ka erinevate ühiskondlike organisatsioonide kohta. Mina sain seal teada, et on olemas Keskerakonna Noortekogu ning mina otsustasin nendega liituda. Olen siiamaani oma valiku üle õnnelik!

Toetan südamest neid humanistlikke eesmärke, mille eest me kõik koos seisame. Arvan, et Eestis peab kõigile olema tagatud inimväärne elu – usun, et selles seisneb suuresti inimese õnnelikkuse valem.

Keskerakonna Noortekogu on mulle andnud unustamatuid hetki ja sõpru, siin saab õppida, ennast arendada ja kohtuda huvitavate inimestega.

P.S. Nüüd ma vastutan ise infomesside eest ja räägin rõõmuga meie organisatsioonist ja imelisest meeskonnast noortele!

2014. aasta alguses valmis valitsuskomisjoni tellimusel „Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika ehk valge raamat“, milles on välja toodud oodatavad tulemused aastaks 2018. Näiteks üks oodatav tulemus: „Aastaks 2018 narkootikumide üledoosidest tingitud surmajuhtumite arv aastas ei ole suurem kui 80.“ (allikas: Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika ehk valge raamat). Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi järgi oli aastal 2016 narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmajuhtumeid 114.

Sel aastal soovib Tervise Arengu  Instituut (TAI) luua Tallinnasse kuni kaheksa süstlavahetuspunkti ehk kahjude vähendamise keskust, kuid elanikkonna ning ka linnaosavalitsuste vastasseis on olnud väga suur. Arusaadav, et linnaosavalitsus on elanikkonna poolt tugevalt survestatud, eriti just kohalike omavalitsuste valimiste eelsel aastal, kuid poliitikute vastasseis kahjude vähendamise keskuste loomisele on tagurlik. See ei ole kindlasti teema millega valijate seas populaarust võita, kuna me räägime ühe sihtgrupi ainsast ühiskonda integreerumise võimalusest.

Kahjude vähendamise keskuste kõnekeelne nimetamine  süstlavahetuspunktideks on iseenesest vale, kuna asutus ei tegele mitte ainult narkomaanidele puhaste süstalde jagamisega. Tuleks mõista, et sellises valdkonnas nagu uimastitarbimine on nii praktiliselt kui ka metodoloogiliselt keeruline omada täpseid andmeid abivajajate kohta. Kahjude vähendamise keskustel on ülevaade uimastitarvitajate osakaalust piirkonnas ning keskuste sulgemine ei aita kindlasti kaasa Eesti uimastitarvitajate vähendamise poliitikale.  

Lisaks puhaste süstalde jagamisele pakub kahjude vähendamise keskus mitmeid eri tegevusi narkootikumide tarvitamisega kaasnevate riskide vähendamisele. Teenuse osadeks on ka üledooside ennetamine, näiteks on võimalik kahju vähendamise keskuste poole pöördumisel võimalik saada ravimit naloxone hydrochloride ning selle kasutamise koolituse, mis võib üledoosi korral päästa kannatanu elu. Samuti saavad narkomaanid kahju vähendamise keskustest tasuta nõustamist riskikäitumise vähendamiseks, motivatsiooni narkootikumite tarvitamisest loobumiseks ning  informatsiooni ravivõimaluste kohta (allikas: TAI koduleht).

Tuleks mõista, et narkomaani jaoks on probleemi tunnistamine üks esimestest ja suurimatest sammudest paranemise poole ning kahju vähendamise keskus võib olla tema jaoks ainuke koht, kus keegi tema probleemi mõistab ning sellele lahendusi leida aitab. Sellise teenuse pakkumine on hindamatu väärtusega nii narkomaani, kui terve ühiskonna jaoks.

Ühiskondlikult uimastiprobleemide varjamise ning maha vaikimisega oleme hästi hakkama saanud ning see on ka tulemusi andnud. On aeg teistmoodi mõtlema hakata!

Marta-Magdaleen Kuningas, Eesti Keskerakonna Noortekogu juhatuse liige

Keskerakonna noortekogu Tartu, Põlva, Võru ja Valga klubid ühendasid oma jõud ning korraldasid 19.juunil ekskursioonipäeva Tallinnasse. Teel selgitas Võru klubi esimees Markus Meier põneva viktoriiniga välja taibukama kesknoor, kelleks osutus Valga klubi esimees Jan-Ander Kundla.

Tallinnasse jõudes tervitas meid päike ja veel päikselisem Noortekogu esimees Alina Tubli, kes tutvustas meile Stenbocki maja. Tegime ühispildi Stenbocki maja rõdul, kus ka peaminister ise oma külalistega tihti pildistab. Stenbocki maja valitsuse istungite ruumis pidas meile motiveeriva ja ilusa kõne Eesti Vabariigi peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas. Julgemad esitasid peaministrile ka mõned küsimused. “Oli väga tore!” Ilja Schor (Maardu klubi)

Riigikogusse oli meid külla kutsunud riigikogu liige Tiit Terik, kuid kuna saabusime väga töisel päeval tegime ekskursiooni hoopis riigikogu liikme Erki Savisaarega. Erki näitas meile riigikogu tööruume ja rääkis taustaks ka riigikogu ajaloost. “Eilne päev oli igati positiivne- saime aimu, kuidas politikute töö päriselt käib” Hanna Köster (Tartu klubi)

Riigikogu ekskursioon lõppes Pika Hermanni torni külastusega. Päev jätkus Keskerakonna büroos, kus sõime pitsat ja Noortekogu esimees Alina Tubli viis läbi tutvumismängu ja meeskonnakoolituse, mille käigus rääkisime rohkem ka juba ees ootavatest valimistest. “Tallinna päev oli hästi tore, huvitav ja ma sain kindlasti palju targemaks” Ingle Kürsa (Jõgeva klubi)

Eelmise aasta 5. novembril valis Keskerakond endale uue juhi. Kuus nädalat hiljem, 17. detsembril toimus Kesknoorte kongress, kus valiti esimeheks Alina Tubli ning tema meeskonna ühe liikmena juhatusse ka mind.

Vajab omajagu julgust seista iseenda ja oma väärtuste eest. Veel enam julgust vajab teiste eest seismine ja vastutuse kandmine. Mitmeid aastaid olin poliitiliselt neutraalne noorteaktivist ja -organisatsioonide juht. Ühel hetkel sain aru, et Kesknoortes on inimesed, kellega minu seisukohad üldjoontes kattuvad ja need on inimesed, kellega koos soovin olla meeskonnas. Käsi südamel – see oli iseseisev otsus ja pole seda kordagi kahetsenud.

Seni ja usun, et ka edaspidi, on Kesknoortes olemine olnud arendav ja huvitav. Ja kui palju on erakondade ja noortekogude kohta eelarvamusi, mis ei vasta tõele! Enamik keskerakondlasti ja kesknoori on väga tublid ja töökad inimesed, kel süda ja väärtused õiges kohas.

Kesknoored on tsentristliku sotsiaal-liberaalse maailmavaatega. Me seisame sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamise, iseseisva ja tugeva Eesti riigi ning majandusarengu eest. Minagi toetan meritokraatlikku ühiskonda, kus sotsiaalse staatuse määrab inimese intelligentsus ja see, palju ta juurde pingutab - mitte näiteks rahakoti suurus.

Kea Kruuse on Keskerakonna Noortekogu juhatuse liige, endine Tallinna linna noortevolikogu esimees ja Tudengimaja juht. Ta õpib Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.