Poliitikutele heidetakse ette rahvuspõhist vastandumist ja eesti-vene kaardile mängimist. Samal ajal märgistab Eesti suurim ajakirjandusväljaanne Eesti Vabariigi juubeliaastal teise kodukeelega inimesi NSVL-i sümboolikaga. Taoline markeerimine on häbiväärne ja teadlikult ühiskonda lõhestav.

Enamik teise kodukeelega noori pole kunagi elanud nõukogude ajal, aga ometigi said Postimehelt märgi külge. Ka need noored on sündinud, kasvanud, õppinud ja töötanud Eesti Vabariigis. Mille poolest on nad halvemad, et neid peaks sildistama? Olenemata kodusest keelest laulame kõik koos meie vaba riigi hümni, käime valimas ja seisame vabaduse eest. Me oleme ühe riigi elanikud ega pea sobilikuks rahvuspõhist sildistamist ja vastandamist.

Eesti Vabariigi sajandal sünnipäeval tuleb vaadata tulevikku selle asemel, et jätkata vana vaenu levitamise ning klassikalise vastandumisega. Need võtted on kahetsusväärsel kombel olnud mitmete viimaste valimiste põhiteema. Tundub, et see on muutumas ka Eesti juubeliaasta fookuseks, kus tähistamine on asendunud vaenu õhutamisega. Kas tõesti soovime ligi 27 aastat pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist ehitada müüre sildade asemel?

Meie fookuses peab olema majanduse jätkusuutlikkus, vaesuse vähendamine, ühiskonna üldise heaolu tõstmine, mitte ühiskonna lõhestamine. Taolisi juhtumeid peame avalikult taunima ja rõhutama asjaolule, et ka ajakirjanduslik väljaanne peab võtma oma tegude eest vastutuse, mille käigus paarist vabandavast reast ei piisa. Eesti on liialt väike, et jagada siin elavaid inimesed omadeks ja võõrasteks, sest nende kodukeel ei meeldi ühele või teisele.

Keskerakonna Noortekogu

Jan-Ander Kundla, aseesimees
Aleksandra Pavlova, aseesimees
Jaan Männik, volikogu esimees

 

14. märtsil toimub Kesknoorte infotund, mis lubab vastata küsimustele -mis on noortekogu, millega kesknoored tegelevad ja on nad nii skandaalsed nagu räägitakse?

“Kesknoorte infopäevad toimuvad peaaegu iga kuu erinevates Eesti nurkades. Meie infopäevade eesmärk on noortele tutvustada noortekogu võimalusi ning pakkuda nii meelelahutust kui ka harivat tegevust. Oodatud on kõik huvilised ja infotunnis osalemiseks noortekoguga liituma ei pea,” ütles Kesknoorte esimees Karine Oganesjan.

Kesknoorte infopäev toimub 14. märtsil Pirita Tervisespordi Majas (Rummu tee 3, Tallinn). Infotunnis räägitakse noortekogust ning miks on seal huvitav ja kasulik olla (Alina Tubli, Pirita linnaosa vanem), noorte ühiskondlikust aktiivsusest (Vladimir Svet, Kesklinna vanem) ja brändi loomisest (Keskerakonna turundusjuht Oliver Läll).

Lisainformatsiooni saab lugeda Facebooki ürituse alt: https://www.facebook.com/events/350808742087815/

 

Poliitiliste noortekogude esindajad Keskerakonnast, Reformierakonnast, Isamaa ja Res Publica liidust, Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ning Roheliste erakonnast selgitasid eile õhtul välja parimate teadmistega noorpoliitikud.

Poliitnoored võtsid omavahel mõõtu Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale pühendatud mälumängus. Parimateks mälumänguriteks osutusid noored sotsiaaldemokraadid, kelle võistkonda kuulusid Barbara Brigita Oja, Joosep Vimm ja Madis Roodla.

„Oleme seisukohal, et poliitilised noortekogud peavad olema pidevas kontaktis ja omavahel suhtlema. Tegemist on järgmise põlvkonna poliitikutega, kelle omavaheline koostöö on ainult tervitatav. Kuid aeg-ajalt tuleb omavahel ka konkureerida. Seekord otsustasime noored joonele seada mälumängus ning mängu peateemaks oli paslikult EV100. On rõõm tõdeda, et üritus kulges edukalt ning loodame siiralt, et sellest võiks kujuneda välja traditsioon, kuhu kaasatakse tulevikus ka täna puudunud noorteorganisatsioonid,“ selgitasid võistluse korraldajad Jaan Männik ja Aleksandra Pavlova.

Võidukale noorsotside tiimile järgnes tihedas heitluses kesknoorte võistkond ning kolmandale kohale platseerus reforminoorte esindus. Medalikolmikust jäid napilt välja IRLi ja Roheliste noorteorganisatsioonide esindajad. Esimese noortekogude vahelise mälumängu korraldasid Kesknoorte aseesimees Aleksandra Pavlova ja kesknoorte volikogu esimees Jaan Männik.

 

24. veebruaril möödus sada aastat päevast, mil pealinnas kuulutati välja iseseisvus ja Eesti Vabariik sai sündida. See on kahtlemata oluline ja väärt sündmus, mida tähistada suurejooneliselt ning pidulikult. Nii otsustasid ka kesknoored sellest sündmusest osa võtta ja olla ise juures kõige tähtsamate pidustuste juures.

Päev algas hommikul vara Toompeal Pika Hermanni torni juures piduliku riigilipu heiskamisega ja hümni laulmisega, hiljem sai kuulda Riigikogu esimehe Eiki Nestori kõne, südamlikke isamaalisi koorilaule ning 1918. aasta manifesti kõigile Eestimaa rahvastele. Seejärel liikusime Keskerakonna büroosse, et tähistada EV100 piduliku hommikusöögiga. Kohal oli ka Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes kiitis meid toreda ettevõtmise eest ja soovis edu järgnevates ettevõtmistes. Edasi sammusime ühiselt Vabaduse Väljakule, kus jagasime juubeldavatele pidulistele šokolaadi ja soovisime head vabariigi aastapäeva. Viimaseks koosveedetud sündmuseks sel päeval jäi kaitsejõudude paraad, mis oli võimas ja tugevdas veelgi meie usku riigi kaitsevõimesse ning kindlatesse partersuhetesse NATO liitlastega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 24.veebruari hommik koos kesknoortega oli tore ja meeldejääv. Oleme uhked oma saja-aastase Eesti Vabariigi üle. Üheskoos tulevikku. Elagu Eesti!

Jass Juuremaa