Jan 05

Kesknoorte värske juhtkond algatas uue aastaga uue traditsiooni ning käis enne kolmekuningapäeva Verekeskuses verd loovutamas. Mõne juhatuse liikme jaoks, kes käib doonoriks mitu korda aastas ja tunneb personali isiklikult juba nägupidi, ei olnud see tegevus uus, mõni tuli aga esimest korda. Elu kinkimise emotsioon oli aga kõigile võrdselt positiivne ning seega otsustati teha Verekeskuse külastamisest traditsioon ning paari kuu pärast tagasi minna.  

Vere annetamine näitab hoolivust meid ümbritsevate inimeste vastu. Iga annetatud tilk verd on tähtis ning võib päästa elu, eriti, kui on tegemist haruldase veregrupiga. Doonori kätes on erakordne võimalus aidata raskes seisundis patsiente. Vereandmine ise on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd – see on kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese verest, mis taastub keskmiselt 72 tunni jooksul. Iga vereloovutus aitab päästa mitme inimese elu. Annetatud verd kasutatakse rasketel operatsioonidel, sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ja paljude teiste haiguste puhul. Loovutamist ei tasu karta, see võtab keskmiselt vaid pool tundi. Pärast protseduuri on aga soe tunne südames, sest tegid just midagi head ja kasulikku kogu ühiskonnale. 

Kesknoored lähevad maikuus uuesti doonoriks ning kutsuvad üles sel korral ühinema ka neid, kes esimene kord ei jõudnud või veel veidi kartsid. Järgmisel korral võtame eesmärgiks annetada kokku viis liitrit verd. Kutsume meiega ühinema ka kõiki Keskerakonna liikmeid - iga inimese panus on oluline. Lisaks Tallinnale saab igal ajal verd annetada ka Tartus, Pärnus ning Ida-Virumaal. Verekeskus korraldab ka üle-Eestilisi väljasõite, kus doonoriks saab tulla ka teistes paikades. Väljasõitude graafik on nähtav siin: http://www.verekeskus.ee/doonorile/valjasoitude-graafik/


Verd anda – tähendab kinkida elu!

Jan 04

Aasta pidavat mõningate ütluste järgi kujunema selliselt nagu aasta esimene päev. Kesknoored võtsid aga aasta neljanda päeva enda harimiseks ning loodavad, et sellest on kasu lisaks jooksvale aastale ka edaspidi. Nimelt korraldasime erakonna büroos koolituse valitsusliidu aluspõhimõtetest ning valitsuse 100 päeva plaanist. Kesknoori käis koolitamas peaministri büroojuht Tanel Kiik.

Tanel Kiik selgitas valitsuse nelja suuremat eesmärki - hoida ja tugevdada meie julgeolekut, viia Eesti välja majandusseisakust, suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust ning pöörata Eesti rahvaarv taas tõusule. Tegevusprogramm nende nelja eesmärgi täitmiseks sai kinnitatud veel möödunud aasta detsembrikuu lõpus ning sisaldab endas detailset nimekirja konkreetsetest ülesannetest koos vastutava ministri ja tähtajaga. Juba praegu käib aga töö valitsuse 100 päeva plaani täitmise nimel, kus on kirjas, mis peab valitsus hiljemalt 3. märtsiks kindlasti tehtud saama.

Eesti rahvaarvu suurendamiseks on näiteks vaja veel jaanuarikuus paika saada vanemapuhkuse ja vanemahüvitise süsteemi muutmise ettepanekud. Soov on tõsta lasterikka pere toetus 300 euroni kuus. Samuti on vaja valmis töötada eelnõu, mis tõstaks lasteaiaõpetajate palkasid vähemalt kooliõpetajate palga alammäärani. Ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamise nimel on sel kuul vaja luua põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu, mis tõstaks koolitoidu toetuse 1 euroni ning sätestaks koolipidajale kohustuse pakkuda kõigile õpilastele tasuta koolilõunat, et koolides pakutav toit oleks tervislik ja kättesaadav. Riigihalduse minister Mihhail Korb peab jaanuarikuus paika panema tegevus- ja ajakava maavalitsuste tegevuse lõpetamiseks. Juba detsembrikuus jättis valitsus Eesti majandusseisakust väljaviimiseks ära majutusasutuste käibemaksu tõusu ning tühistas ka diislikütuse aktsiisi tõusu 2018. aastal. Eesti julgeoleku hoidmiseks ja tugevdamiseks on muuhulgas plaanis suurendada politsei kiirreageerimisvõimekust ning tugevdada kogukonnakeskset politseitööd ja piirkonnapolitsei võrgustikku eeskätt maapiirkondades.

Nii valitsusliidu aluspõhimõtete dokument, valitsuse 100 päeva plaan kui ka valitsuse detailne tegevusplaan on kättesaadav nii eesti- kui venekeeles leheküljel valitsus.ee. Kesknoorte tegemiste ning järgnevate koolitustega saab ennast kursis hoida www.kesknoored.ee või meie Facebooki leheküljel www.facebook.com/kesknoored.

Alina Tubli

Keskerakonna Noortekogu esimees

Oleme Eesti suurim noorteorganisatsioon!

Meie peamised eesmärgid

Kaasamine


Oleme sillaks noorte ja poliitika vahel. Noored peavad, tahavad ja tohivad poliitikas kaasa rääkida – meie aitame nende hääle kuuldavaks teha ning pakume suurepärast võimalust osaleda Eesti suurima erakonna töös.

Kaitsmine


Poliitikute otsused puudutavad tihti noori. Me hoiame silma peal noori puudutavatel küsimustel ning räägime kaasa ka siis kui asju püütakse ajada kabinetivaikuses.

Tutvustame


Keskerakonna ideed ja maailmavaade on Eesti jaoks vajalikud. Viime need ideed noorteni ning selgitame tsentristliku poliitika rolli ja tähtsust ühiskonnas.